• Nhắc nhở hàng ngàn khách hàng tham gia sự kiện đồng thời, thông báo thời gian, địa điểm.
   

  Tiếp cận số lượng lớn khách hàng trong thời gian ngắn.
  Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi tệp tiềm năng. Ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực.
   

  KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

  Công nghệ hoàn thiện, sẵn sàng để doanh nghiệp của bạn tạo bước tăng trưởng đột phá và bền vững.

  Chi phí cao

  Cước viễn thông chỉ chiếm 30% chi phí , còn lại là phí nhân sự

  Nhắm đến phân khúc khách hàng tiềm năng

  Tiếp cận số lượng lớn khách hàng trong thời gian ngắn. Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi tệp.